GRATIS FRAKT!

for ordre med vareverdi over 400,-. Gebyr kr. 0

Garanti

Garanti - utvalgte produkter
Kr. 5 570,-
6 962,- Inkl. Mva.
Kr. 6 242,-
7 803,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 14 185,-
17 731,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 14 338,-
17 922,- Inkl. Mva.
Kr. 19 622,-
24 527,- Inkl. Mva.
Kr. 17 456,-
21 820,- Inkl. Mva.
Kr. 8 230,-
10 287,- Inkl. Mva.
Kr. 9 754,-
12 192,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 29 862,-
37 328,- Inkl. Mva.
Kr. 9 399,-
11 749,- Inkl. Mva.
Kr. 27 331,-
34 164,- Inkl. Mva.
Kr. 11 308,-
14 135,- Inkl. Mva.
Kr. 9 690,-
12 113,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 4 803,-
6 004,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 29 638,-
37 047,- Inkl. Mva.
Kr. 16 730,-
20 912,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 10 298,-
12 873,- Inkl. Mva.
Kr. 25 016,-
31 270,- Inkl. Mva.
Kr. 6 200,-
7 750,- Inkl. Mva.
Kr. 16 364,-
20 455,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 5 732,-
7 165,- Inkl. Mva.
Kr. 9 056,-
11 320,- Inkl. Mva.
Kr. 14 869,-
18 586,- Inkl. Mva.
Kr. 11 974,-
14 967,- Inkl. Mva.
Kr. 969,-
1 211,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 30 644,-
38 305,- Inkl. Mva.
Kr. 2 798,-
3 498,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 21 571,-
26 964,- Inkl. Mva.
Kr. 5 424,-
6 780,- Inkl. Mva.
Kr. 9 364,-
11 705,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 2 582,-
3 227,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 12 113,-
15 141,- Inkl. Mva.
Kr. 32 520,-
40 650,- Inkl. Mva.
Kr. 22 593,-
28 241,- Inkl. Mva.
Kr. 7 470,-
9 338,- Inkl. Mva.
Kr. 6 171,-
7 714,- Inkl. Mva.
Kr. 10 582,-
13 228,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 12 508,-
15 635,- Inkl. Mva.
Kr. 20 169,-
25 211,- Inkl. Mva.
Kr. 27 461,-
34 326,- Inkl. Mva.
Kr. 8 846,-
11 057,- Inkl. Mva.
Kr. 11 558,-
14 447,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 8 148,-
10 185,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 740,-
925,- Inkl. Mva.
Kr. 15 432,-
19 290,- Inkl. Mva.
Kr. 16 886,-
21 107,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 5 271,-
6 589,- Inkl. Mva.
Kr. 15 949,-
19 936,- Inkl. Mva.
Kr. 2 995,-
3 744,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 14 098,-
17 623,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 16 104,-
20 130,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 19 231,-
24 039,- Inkl. Mva.
Kr. 12 743,-
15 929,- Inkl. Mva.
Kr. 17 416,-
21 770,- Inkl. Mva.
Kr. 16 190,-
20 238,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 10 675,-
13 344,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 18 137,-
22 671,- Inkl. Mva.
Kr. 28 768,-
35 960,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 28 172,-
35 215,- Inkl. Mva.
Kr. 8 260,-
10 325,- Inkl. Mva.
Kr. 6 953,-
8 691,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 7 475,-
9 344,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 12 196,-
15 245,- Inkl. Mva.
Kr. 6 882,-
8 603,- Inkl. Mva.
Kr. 10 478,-
13 098,- Inkl. Mva.
Kr. 21 424,-
26 780,- Inkl. Mva.
Kr. 23 711,-
29 639,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 22 514,-
28 143,- Inkl. Mva.
Kr. 11 818,-
14 773,- Inkl. Mva.
Kr. 30 940,-
38 675,- Inkl. Mva.
Kr. 21 462,-
26 828,- Inkl. Mva.
Kr. 5 118,-
6 398,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 24 645,-
30 806,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 23 581,-
29 476,- Inkl. Mva.
Kr. 11 836,-
14 795,- Inkl. Mva.
Kr. 25 016,-
31 270,- Inkl. Mva.
Kr. 9 269,-
11 586,- Inkl. Mva.
Kr. 1 500,-
1 875,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 16 886,-
21 107,- Inkl. Mva.
Kr. 11 590,-
14 487,- Inkl. Mva.
Kr. 2 116,-
2 645,- Inkl. Mva.
Kr. 33 956,-
42 445,- Inkl. Mva.
Kr. 28 302,-
35 378,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 14 462,-
18 078,- Inkl. Mva.
Kr. 11 821,-
14 776,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 31 750,-
39 687,- Inkl. Mva.
Kr. 21 674,-
27 092,- Inkl. Mva.
Kr. 4 691,-
5 864,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 6 882,-
8 603,- Inkl. Mva.
Kr. 25 876,-
32 345,- Inkl. Mva.
Kr. 8 843,-
11 054,- Inkl. Mva.
Kr. 27 778,-
34 722,- Inkl. Mva.
Kr. 9 851,-
12 314,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 20 854,-
26 068,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 9 399,-
11 749,- Inkl. Mva.
Kr. 24 469,-
30 586,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 15 422,-
19 278,- Inkl. Mva.
Kr. 5 751,-
7 189,- Inkl. Mva.
Kr. 2 430,-
3 038,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 11 390,-
14 237,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 29 248,-
36 560,- Inkl. Mva.
Kr. 9 808,-
12 260,- Inkl. Mva.
Kr. 6 571,-
8 214,- Inkl. Mva.
Kr. 1 826,-
2 282,- Inkl. Mva.
Kr. 6 570,-
8 213,- Inkl. Mva.
Kr. 15 848,-
19 810,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 13 009,-
16 261,- Inkl. Mva.
Kr. 18 215,-
22 769,- Inkl. Mva.
Kr. 2 116,-
2 645,- Inkl. Mva.
Kr. 14 526,-
18 157,- Inkl. Mva.
Kr. 22 046,-
27 557,- Inkl. Mva.
Kr. 16 338,-
20 423,- Inkl. Mva.
Kr. 24 079,-
30 099,- Inkl. Mva.
Kr. 20 546,-
25 683,- Inkl. Mva.
Kr. 5 805,-
7 256,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 16 103,-
20 129,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 16 338,-
20 423,- Inkl. Mva.
Kr. 8 075,-
10 094,- Inkl. Mva.
Kr. 14 354,-
17 942,- Inkl. Mva.
Kr. 387,-
484,- Inkl. Mva.
Kr. 8 663,-
10 829,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 2 018,-
2 523,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 16 417,-
20 521,- Inkl. Mva.
Kr. 16 338,-
20 423,- Inkl. Mva.
Kr. 16 376,-
20 470,- Inkl. Mva.
Kr. 12 083,-
15 104,- Inkl. Mva.
Kr. 1 842,-
2 303,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 27 373,-
34 216,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 28 167,-
35 209,- Inkl. Mva.
Kr. 25 016,-
31 270,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 4 791,-
5 989,- Inkl. Mva.
Kr. 8 244,-
10 305,- Inkl. Mva.
Kr. 22 607,-
28 259,- Inkl. Mva.
Kr. 16 146,-
20 183,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 3 048,-
3 810,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 21 654,-
27 068,- Inkl. Mva.
Kr. 4 265,-
5 331,- Inkl. Mva.
Kr. 2 286,-
2 858,- Inkl. Mva.
Kr. 8 682,-
10 852,- Inkl. Mva.
Kr. 18 218,-
22 772,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 23 296,-
29 120,- Inkl. Mva.
Kr. 25 876,-
32 345,- Inkl. Mva.
Kr. 26 110,-
32 638,- Inkl. Mva.
Kr. 5 131,-
6 414,- Inkl. Mva.
Kr. 33 181,-
41 476,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 28 768,-
35 960,- Inkl. Mva.
Kr. 13 274,-
16 593,- Inkl. Mva.
Kr. 11 836,-
14 795,- Inkl. Mva.
Kr. 23 896,-
29 870,- Inkl. Mva.
Kr. 16 682,-
20 853,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 19 700,-
24 625,- Inkl. Mva.
Kr. 9 955,-
12 444,- Inkl. Mva.
Kr. 24 661,-
30 826,- Inkl. Mva.
Kr. 12 545,-
15 681,- Inkl. Mva.
Kr. 10 357,-
12 946,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 19 504,-
24 380,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 16 808,-
21 010,- Inkl. Mva.
Kr. 6 768,-
8 460,- Inkl. Mva.
Kr. 17 668,-
22 085,- Inkl. Mva.
Kr. 6 348,-
7 935,- Inkl. Mva.
Kr. 2 672,-
3 340,- Inkl. Mva.
Kr. 2 105,-
2 631,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 11 864,-
14 830,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 24 546,-
30 683,- Inkl. Mva.
Kr. 13 666,-
17 082,- Inkl. Mva.
Kr. 24 661,-
30 826,- Inkl. Mva.
Kr. 25 235,-
31 544,- Inkl. Mva.
Kr. 18 026,-
22 532,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 11 296,-
14 120,- Inkl. Mva.
Kr. 3 037,-
3 796,- Inkl. Mva.
Kr. 26 423,-
33 029,- Inkl. Mva.
Kr. 29 471,-
36 839,- Inkl. Mva.
Kr. 13 533,-
16 916,- Inkl. Mva.
Kr. 6 712,-
8 390,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 13 669,-
17 086,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 25 485,-
31 856,- Inkl. Mva.
Kr. 8 647,-
10 809,- Inkl. Mva.
Kr. 13 497,-
16 871,- Inkl. Mva.
Kr. 23 548,-
29 435,- Inkl. Mva.
Kr. 4 910,-
6 137,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 24 194,-
30 243,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 25 406,-
31 758,- Inkl. Mva.
Kr. 19 622,-
24 527,- Inkl. Mva.
Kr. 26 199,-
32 749,- Inkl. Mva.
Kr. 12 005,-
15 006,- Inkl. Mva.
Kr. 33 066,-
41 332,- Inkl. Mva.
Kr. 27 610,-
34 513,- Inkl. Mva.
Kr. 4 074,-
5 093,- Inkl. Mva.
Kr. 31 531,-
39 414,- Inkl. Mva.
Kr. 22 665,-
28 331,- Inkl. Mva.
Kr. 13 241,-
16 551,- Inkl. Mva.
Kr. 5 332,-
6 665,- Inkl. Mva.
Kr. 13 146,-
16 433,- Inkl. Mva.
Kr. 5 875,-
7 344,- Inkl. Mva.
Kr. 14 560,-
18 200,- Inkl. Mva.
Kr. 20 659,-
25 824,- Inkl. Mva.
Kr. 21 686,-
27 107,- Inkl. Mva.
Kr. 4 108,-
5 135,- Inkl. Mva.
Kr. 31 531,-
39 414,- Inkl. Mva.
Kr. 14 132,-
17 665,- Inkl. Mva.
Kr. 12 270,-
15 337,- Inkl. Mva.
Kr. 16 645,-
20 806,- Inkl. Mva.
Kr. 7 744,-
9 680,- Inkl. Mva.
Kr. 31 110,-
38 887,- Inkl. Mva.
Kr. 1 529,-
1 911,- Inkl. Mva.
Kr. 5 553,-
6 941,- Inkl. Mva.
Kr. 835,-
1 044,- Inkl. Mva.
Kr. 19 768,-
24 710,- Inkl. Mva.
Kr. 15 842,-
19 802,- Inkl. Mva.
Kr. 26 622,-
33 277,- Inkl. Mva.
Kr. 7 001,-
8 751,- Inkl. Mva.
Kr. 25 883,-
32 354,- Inkl. Mva.
Kr. 33 481,-
41 851,- Inkl. Mva.
Kr. 26 238,-
32 797,- Inkl. Mva.
Kr. 1 905,-
2 381,- Inkl. Mva.
Kr. 12 095,-
15 119,- Inkl. Mva.
Kr. 26 991,-
33 739,- Inkl. Mva.
Kr. 24 601,-
30 751,- Inkl. Mva.
Kr. 7 574,-
9 467,- Inkl. Mva.
Kr. 22 518,-
28 148,- Inkl. Mva.
Kr. 12 074,-
15 092,- Inkl. Mva.
Kr. 3 162,-
3 952,- Inkl. Mva.
Kr. 4 259,-
5 324,- Inkl. Mva.
Kr. 19 371,-
24 214,- Inkl. Mva.
Kr. 11 807,-
14 759,- Inkl. Mva.
Kr. 19 334,-
24 168,- Inkl. Mva.
Kr. 18 405,-
23 006,- Inkl. Mva.
Kr. 17 103,-
21 379,- Inkl. Mva.
Kr. 11 896,-
14 870,- Inkl. Mva.
Kr. 5 424,-
6 780,- Inkl. Mva.
Kr. 11 214,-
14 017,- Inkl. Mva.
Kr. 21 170,-
26 463,- Inkl. Mva.
Kr. 7 753,-
9 691,- Inkl. Mva.
Kr. 11 101,-
13 876,- Inkl. Mva.
Kr. 21 969,-
27 461,- Inkl. Mva.
Kr. 7 068,-
8 835,- Inkl. Mva.
Kr. 12 867,-
16 084,- Inkl. Mva.
Kr. 3 078,-
3 848,- Inkl. Mva.
Kr. 11 341,-
14 176,- Inkl. Mva.
Kr. 28 694,-
35 867,- Inkl. Mva.
Kr. 14 770,-
18 462,- Inkl. Mva.
Kr. 25 428,-
31 785,- Inkl. Mva.
Kr. 14 299,-
17 874,- Inkl. Mva.
Kr. 14 449,-
18 061,- Inkl. Mva.
Kr. 11 736,-
14 670,- Inkl. Mva.
Kr. 21 329,-
26 661,- Inkl. Mva.
Kr. 26 582,-
33 228,- Inkl. Mva.
Kr. 22 225,-
27 781,- Inkl. Mva.
Kr. 452,-
565,- Inkl. Mva.
Kr. 27 430,-
34 287,- Inkl. Mva.
Kr. 11 735,-
14 669,- Inkl. Mva.
Kr. 2 550,-
3 188,- Inkl. Mva.
Kr. 13 895,-
17 369,- Inkl. Mva.
Kr. 26 062,-
32 577,- Inkl. Mva.
Kr. 12 469,-
15 586,- Inkl. Mva.
Kr. 33 218,-
41 523,- Inkl. Mva.
Kr. 13 698,-
17 123,- Inkl. Mva.
Kr. 23 670,-
29 587,- Inkl. Mva.
Kr. 2 397,-
2 996,- Inkl. Mva.
Kr. 34 342,-
42 928,- Inkl. Mva.
Kr. 13 200,-
16 500,- Inkl. Mva.
Kr. 21 113,-
26 391,- Inkl. Mva.
Kr. 1 673,-
2 091,- Inkl. Mva.
Kr. 25 674,-
32 093,- Inkl. Mva.
Kr. 4 118,-
5 147,- Inkl. Mva.
Kr. 18 858,-
23 572,- Inkl. Mva.
Kr. 8 648,-
10 810,- Inkl. Mva.
Kr. 6 197,-
7 746,- Inkl. Mva.
Kr. 34 194,-
42 743,- Inkl. Mva.
Kr. 20 243,-
25 304,- Inkl. Mva.
Kr. 18 764,-
23 455,- Inkl. Mva.
Kr. 18 878,-
23 597,- Inkl. Mva.
Kr. 20 443,-
25 554,- Inkl. Mva.
Kr. 4 021,-
5 026,- Inkl. Mva.
Kr. 24 718,-
30 897,- Inkl. Mva.
Kr. 15 050,-
18 812,- Inkl. Mva.
Kr. 18 622,-
23 278,- Inkl. Mva.
Kr. 4 459,-
5 574,- Inkl. Mva.
Kr. 19 527,-
24 409,- Inkl. Mva.
Kr. 12 120,-
15 150,- Inkl. Mva.
Kr. 13 306,-
16 632,- Inkl. Mva.
Kr. 1 661,-
2 076,- Inkl. Mva.
Kr. 9 974,-
12 468,- Inkl. Mva.
Kr. 15 978,-
19 972,- Inkl. Mva.
Kr. 33 028,-
41 285,- Inkl. Mva.
Kr. 4 320,-
5 400,- Inkl. Mva.
Kr. 28 728,-
35 910,- Inkl. Mva.
Kr. 27 710,-
34 638,- Inkl. Mva.
Kr. 600,-
750,- Inkl. Mva.
Kr. 19 454,-
24 318,- Inkl. Mva.
Kr. 1 333,-
1 666,- Inkl. Mva.
Kr. 13 357,-
16 696,- Inkl. Mva.
Kr. 4 459,-
5 574,- Inkl. Mva.
Kr. 10 606,-
13 257,- Inkl. Mva.
Kr. 15 606,-
19 508,- Inkl. Mva.
Kr. 19 742,-
24 678,- Inkl. Mva.
Kr. 3 237,-
4 046,- Inkl. Mva.
Kr. 19 211,-
24 014,- Inkl. Mva.
Kr. 12 086,-
15 108,- Inkl. Mva.
Kr. 28 182,-
35 227,- Inkl. Mva.
Kr. 20 553,-
25 691,- Inkl. Mva.
Kr. 7 312,-
9 140,- Inkl. Mva.
Kr. 3 338,-
4 173,- Inkl. Mva.
Kr. 10 013,-
12 516,- Inkl. Mva.
Kr. 1 550,-
1 937,- Inkl. Mva.
Kr. 8 037,-
10 046,- Inkl. Mva.
Kr. 25 443,-
31 804,- Inkl. Mva.
Kr. 10 591,-
13 239,- Inkl. Mva.
Kr. 15 296,-
19 120,- Inkl. Mva.
Kr. 17 986,-
22 483,- Inkl. Mva.
Kr. 15 040,-
18 800,- Inkl. Mva.
Kr. 8 266,-
10 332,- Inkl. Mva.
Kr. 9 973,-
12 466,- Inkl. Mva.
Kr. 17 523,-
21 904,- Inkl. Mva.
Kr. 11 330,-
14 163,- Inkl. Mva.
Kr. 16 687,-
20 859,- Inkl. Mva.
Kr. 22 022,-
27 528,- Inkl. Mva.
Kr. 16 028,-
20 035,- Inkl. Mva.
Kr. 9 361,-
11 701,- Inkl. Mva.
Kr. 17 510,-
21 887,- Inkl. Mva.
Kr. 21 134,-
26 417,- Inkl. Mva.
Kr. 23 989,-
29 986,- Inkl. Mva.
Kr. 5 753,-
7 191,- Inkl. Mva.
Kr. 5 589,-
6 986,- Inkl. Mva.
Kr. 1 556,-
1 945,- Inkl. Mva.
Kr. 27 367,-
34 209,- Inkl. Mva.
Kr. 26 275,-
32 844,- Inkl. Mva.
Kr. 21 406,-
26 757,- Inkl. Mva.
Kr. 12 200,-
15 250,- Inkl. Mva.
Kr. 3 947,-
4 934,- Inkl. Mva.
Kr. 33 076,-
41 345,- Inkl. Mva.
Kr. 28 218,-
35 272,- Inkl. Mva.
Kr. 13 226,-
16 533,- Inkl. Mva.
Kr. 33 836,-
42 295,- Inkl. Mva.
Kr. 10 726,-
13 408,- Inkl. Mva.
Kr. 2 438,-
3 047,- Inkl. Mva.
Kr. 31 175,-
38 969,- Inkl. Mva.
Kr. 4 861,-
6 076,- Inkl. Mva.
Kr. 6 720,-
8 400,- Inkl. Mva.
Kr. 4 686,-
5 858,- Inkl. Mva.
Kr. 19 087,-
23 859,- Inkl. Mva.
Kr. 18 222,-
22 778,- Inkl. Mva.
Kr. 15 948,-
19 935,- Inkl. Mva.
Kr. 27 645,-
34 556,- Inkl. Mva.
Kr. 24 116,-
30 145,- Inkl. Mva.
Kr. 29 982,-
37 478,- Inkl. Mva.
Kr. 8 871,-
11 089,- Inkl. Mva.
Kr. 25 185,-
31 481,- Inkl. Mva.
Kr. 15 026,-
18 783,- Inkl. Mva.
Kr. 27 088,-
33 860,- Inkl. Mva.
Kr. 1 958,-
2 447,- Inkl. Mva.
Kr. 15 198,-
18 997,- Inkl. Mva.
Kr. 6 133,-
7 666,- Inkl. Mva.
Kr. 16 616,-
20 770,- Inkl. Mva.
Kr. 20 243,-
25 304,- Inkl. Mva.
Kr. 18 379,-
22 974,- Inkl. Mva.
Kr. 7 934,-
9 918,- Inkl. Mva.
Kr. 20 059,-
25 074,- Inkl. Mva.
Kr. 12 599,-
15 749,- Inkl. Mva.
Kr. 8 985,-
11 231,- Inkl. Mva.
Kr. 14 739,-
18 424,- Inkl. Mva.
Kr. 25 312,-
31 640,- Inkl. Mva.
Kr. 16 595,-
20 744,- Inkl. Mva.
Kr. 13 713,-
17 141,- Inkl. Mva.
Kr. 13 255,-
16 569,- Inkl. Mva.
Kr. 11 794,-
14 743,- Inkl. Mva.
Kr. 26 654,-
33 317,- Inkl. Mva.
Kr. 27 439,-
34 299,- Inkl. Mva.
Kr. 22 044,-
27 555,- Inkl. Mva.
Kr. 29 686,-
37 107,- Inkl. Mva.
Kr. 13 166,-
16 457,- Inkl. Mva.
Kr. 6 312,-
7 890,- Inkl. Mva.
Kr. 7 677,-
9 596,- Inkl. Mva.
Kr. 12 036,-
15 045,- Inkl. Mva.
Kr. 10 148,-
12 685,- Inkl. Mva.
Kr. 18 347,-
22 934,- Inkl. Mva.
Kr. 13 541,-
16 926,- Inkl. Mva.
Kr. 10 443,-
13 054,- Inkl. Mva.
Kr. 29 026,-
36 283,- Inkl. Mva.
Kr. 4 758,-
5 948,- Inkl. Mva.
Kr. 33 766,-
42 207,- Inkl. Mva.
Kr. 16 195,-
20 244,- Inkl. Mva.
Kr. 7 510,-
9 388,- Inkl. Mva.
Kr. 12 332,-
15 415,- Inkl. Mva.
Kr. 24 444,-
30 555,- Inkl. Mva.
Kr. 2 782,-
3 478,- Inkl. Mva.
Kr. 30 656,-
38 320,- Inkl. Mva.
Kr. 10 086,-
12 607,- Inkl. Mva.
Kr. 24 462,-
30 577,- Inkl. Mva.
Kr. 2 298,-
2 872,- Inkl. Mva.
Kr. 12 988,-
16 235,- Inkl. Mva.
Kr. 14 989,-
18 736,- Inkl. Mva.
Kr. 21 214,-
26 517,- Inkl. Mva.
Kr. 11 127,-
13 909,- Inkl. Mva.
Kr. 13 115,-
16 394,- Inkl. Mva.
Kr. 8 164,-
10 205,- Inkl. Mva.
Kr. 11 896,-
14 870,- Inkl. Mva.
Kr. 6 333,-
7 916,- Inkl. Mva.
Kr. 10 386,-
12 983,- Inkl. Mva.
Kr. 1 274,-
1 592,- Inkl. Mva.
Kr. 14 122,-
17 652,- Inkl. Mva.
Kr. 507,-
634,- Inkl. Mva.
Kr. 14 584,-
18 230,- Inkl. Mva.
Kr. 15 389,-
19 236,- Inkl. Mva.
Kr. 3 302,-
4 128,- Inkl. Mva.
Kr. 6 278,-
7 847,- Inkl. Mva.
Kr. 5 951,-
7 439,- Inkl. Mva.
Kr. 7 375,-
9 219,- Inkl. Mva.
Kr. 26 570,-
33 213,- Inkl. Mva.
Kr. 33 047,-
41 309,- Inkl. Mva.
Kr. 1 321,-
1 651,- Inkl. Mva.
Kr. 13 595,-
16 994,- Inkl. Mva.
Kr. 341,-
426,- Inkl. Mva.
Kr. 33 907,-
42 384,- Inkl. Mva.
Kr. 5 458,-
6 822,- Inkl. Mva.
Kr. 25 480,-
31 850,- Inkl. Mva.
Kr. 3 902,-
4 877,- Inkl. Mva.
Kr. 9 868,-
12 335,- Inkl. Mva.
Kr. 10 106,-
12 632,- Inkl. Mva.
Kr. 18 708,-
23 385,- Inkl. Mva.
Kr. 16 454,-
20 568,- Inkl. Mva.
Kr. 797,-
996,- Inkl. Mva.
Kr. 18 506,-
23 132,- Inkl. Mva.
Kr. 8 679,-
10 849,- Inkl. Mva.
Kr. 25 607,-
32 009,- Inkl. Mva.
Kr. 21 130,-
26 413,- Inkl. Mva.
Kr. 23 320,-
29 150,- Inkl. Mva.
Kr. 12 154,-
15 193,- Inkl. Mva.
Kr. 3 240,-
4 050,- Inkl. Mva.
Kr. 8 326,-
10 407,- Inkl. Mva.
Kr. 29 450,-
36 812,- Inkl. Mva.
Kr. 4 816,-
6 020,- Inkl. Mva.
Kr. 21 982,-
27 478,- Inkl. Mva.
Kr. 4 750,-
5 937,- Inkl. Mva.
Kr. 17 754,-
22 192,- Inkl. Mva.
Kr. 10 916,-
13 645,- Inkl. Mva.
Kr. 9 534,-
11 918,- Inkl. Mva.
Kr. 24 542,-
30 677,- Inkl. Mva.
Kr. 17 609,-
22 011,- Inkl. Mva.
Kr. 7 069,-
8 836,- Inkl. Mva.
Kr. 16 560,-
20 700,- Inkl. Mva.
Kr. 15 718,-
19 648,- Inkl. Mva.
Kr. 15 550,-
19 437,- Inkl. Mva.
Kr. 22 079,-
27 599,- Inkl. Mva.
Kr. 6 070,-
7 587,- Inkl. Mva.
Kr. 5 637,-
7 046,- Inkl. Mva.
Kr. 11 678,-
14 598,- Inkl. Mva.
Kr. 14 115,-
17 644,- Inkl. Mva.
Kr. 26 270,-
32 837,- Inkl. Mva.
Kr. 22 006,-
27 507,- Inkl. Mva.
Kr. 33 008,-
41 260,- Inkl. Mva.
Kr. 16 645,-
20 806,- Inkl. Mva.
Kr. 16 263,-
20 329,- Inkl. Mva.
Kr. 3 013,-
3 766,- Inkl. Mva.
Kr. 15 934,-
19 917,- Inkl. Mva.
Kr. 17 744,-
22 180,- Inkl. Mva.
Kr. 2 676,-
3 345,- Inkl. Mva.
Kr. 13 895,-
17 369,- Inkl. Mva.
Kr. 14 258,-
17 822,- Inkl. Mva.
Kr. 33 958,-
42 448,- Inkl. Mva.
Kr. 10 501,-
13 126,- Inkl. Mva.
Kr. 25 591,-
31 989,- Inkl. Mva.
Kr. 1 143,-
1 429,- Inkl. Mva.
Kr. 4 798,-
5 998,- Inkl. Mva.
Kr. 28 900,-
36 125,- Inkl. Mva.
Kr. 10 494,-
13 117,- Inkl. Mva.
Kr. 27 248,-
34 060,- Inkl. Mva.
Kr. 23 920,-
29 900,- Inkl. Mva.
Kr. 11 220,-
14 025,- Inkl. Mva.
Kr. 24 324,-
30 405,- Inkl. Mva.
Kr. 2 325,-
2 906,- Inkl. Mva.
Kr. 4 309,-
5 386,- Inkl. Mva.
Kr. 19 874,-
24 842,- Inkl. Mva.
Kr. 33 957,-
42 446,- Inkl. Mva.
Kr. 16 836,-
21 045,- Inkl. Mva.
Kr. 12 485,-
15 606,- Inkl. Mva.
Kr. 9 977,-
12 471,- Inkl. Mva.
Kr. 14 989,-
18 736,- Inkl. Mva.
Kr. 6 266,-
7 832,- Inkl. Mva.
Kr. 5 439,-
6 799,- Inkl. Mva.
Kr. 14 047,-
17 559,- Inkl. Mva.
Kr. 9 648,-
12 060,- Inkl. Mva.
Kr. 14 150,-
17 687,- Inkl. Mva.
Kr. 5 578,-
6 973,- Inkl. Mva.
Kr. 2 275,-
2 844,- Inkl. Mva.
Kr. 18 651,-
23 314,- Inkl. Mva.
Kr. 3 091,-
3 864,- Inkl. Mva.
Kr. 34 252,-
42 815,- Inkl. Mva.
Kr. 20 759,-
25 949,- Inkl. Mva.
Kr. 5 181,-
6 476,- Inkl. Mva.
Kr. 11 629,-
14 536,- Inkl. Mva.
Kr. 6 911,-
8 639,- Inkl. Mva.
Kr. 4 434,-
5 542,- Inkl. Mva.
Kr. 11 018,-
13 773,- Inkl. Mva.
Kr. 10 310,-
12 887,- Inkl. Mva.
Kr. 32 050,-
40 062,- Inkl. Mva.
Kr. 2 423,-
3 029,- Inkl. Mva.
Kr. 24 282,-
30 353,- Inkl. Mva.
Kr. 7 207,-
9 009,- Inkl. Mva.
Kr. 12 084,-
15 105,- Inkl. Mva.
Kr. 24 690,-
30 862,- Inkl. Mva.
Kr. 23 264,-
29 080,- Inkl. Mva.
Kr. 11 434,-
14 293,- Inkl. Mva.
Kr. 21 193,-
26 491,- Inkl. Mva.
Kr. 21 060,-
26 325,- Inkl. Mva.
Kr. 25 985,-
32 481,- Inkl. Mva.
Kr. 7 904,-
9 880,- Inkl. Mva.
Kr. 16 042,-
20 053,- Inkl. Mva.
Kr. 15 130,-
18 912,- Inkl. Mva.
Kr. 2 824,-
3 530,- Inkl. Mva.
Kr. 25 940,-
32 425,- Inkl. Mva.
Kr. 25 531,-
31 914,- Inkl. Mva.
Kr. 10 727,-
13 409,- Inkl. Mva.
Kr. 5 594,-
6 993,- Inkl. Mva.
Kr. 25 770,-
32 213,- Inkl. Mva.
Kr. 33 039,-
41 299,- Inkl. Mva.
Kr. 11 004,-
13 755,- Inkl. Mva.
Kr. 22 326,-
27 907,- Inkl. Mva.
Kr. 27 036,-
33 795,- Inkl. Mva.
Kr. 16 964,-
21 205,- Inkl. Mva.
Kr. 21 283,-
26 604,- Inkl. Mva.
Kr. 4 750,-
5 937,- Inkl. Mva.
Kr. 33 534,-
41 917,- Inkl. Mva.
Kr. 17 305,-
21 631,- Inkl. Mva.
Kr. 16 198,-
20 247,- Inkl. Mva.
Kr. 10 930,-
13 662,- Inkl. Mva.
Kr. 23 356,-
29 195,- Inkl. Mva.
Kr. 11 166,-
13 958,- Inkl. Mva.
Kr. 7 795,-
9 744,- Inkl. Mva.
Kr. 18 842,-
23 553,- Inkl. Mva.
Kr. 34 234,-
42 792,- Inkl. Mva.
Kr. 3 767,-
4 709,- Inkl. Mva.
Kr. 24 811,-
31 014,- Inkl. Mva.
Kr. 13 621,-
17 026,- Inkl. Mva.
Kr. 24 382,-
30 477,- Inkl. Mva.
Kr. 8 154,-
10 192,- Inkl. Mva.
Kr. 9 242,-
11 552,- Inkl. Mva.
Kr. 5 662,-
7 078,- Inkl. Mva.
Kr. 1 287,-
1 609,- Inkl. Mva.
Kr. 19 454,-
24 318,- Inkl. Mva.
Kr. 10 878,-
13 597,- Inkl. Mva.
Kr. 15 831,-
19 789,- Inkl. Mva.
Kr. 3 746,-
4 683,- Inkl. Mva.
Kr. 8 217,-
10 271,- Inkl. Mva.
Kr. 22 197,-
27 746,- Inkl. Mva.
Kr. 4 070,-
5 087,- Inkl. Mva.
Kr. 3 618,-
4 522,- Inkl. Mva.
Kr. 19 713,-
24 641,- Inkl. Mva.
Kr. 22 320,-
27 900,- Inkl. Mva.
Kr. 4 605,-
5 756,- Inkl. Mva.
Kr. 18 498,-
23 122,- Inkl. Mva.
Kr. 12 843,-
16 054,- Inkl. Mva.
Kr. 4 172,-
5 215,- Inkl. Mva.
Kr. 30 301,-
37 876,- Inkl. Mva.
Kr. 19 437,-
24 296,- Inkl. Mva.
Kr. 10 887,-
13 609,- Inkl. Mva.
Kr. 34 266,-
42 832,- Inkl. Mva.
Kr. 22 092,-
27 615,- Inkl. Mva.
Kr. 12 038,-
15 047,- Inkl. Mva.
Kr. 8 201,-
10 251,- Inkl. Mva.
Kr. 12 282,-
15 353,- Inkl. Mva.
Kr. 8 567,-
10 709,- Inkl. Mva.
Kr. 13 561,-
16 951,- Inkl. Mva.
Kr. 7 239,-
9 049,- Inkl. Mva.
Kr. 7 421,-
9 276,- Inkl. Mva.
Kr. 21 397,-
26 746,- Inkl. Mva.
Kr. 17 700,-
22 125,- Inkl. Mva.
Kr. 10 657,-
13 321,- Inkl. Mva.
Kr. 14 509,-
18 136,- Inkl. Mva.
Kr. 16 682,-
20 852,- Inkl. Mva.
Kr. 17 813,-
22 266,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 24 632,-
30 790,- Inkl. Mva.
Kr. 4 890,-
6 112,- Inkl. Mva.
Kr. 3 862,-
4 828,- Inkl. Mva.
Kr. 16 342,-
20 427,- Inkl. Mva.
Kr. 6 318,-
7 898,- Inkl. Mva.
Kr. 7 603,-
9 504,- Inkl. Mva.
Kr. 21 258,-
26 573,- Inkl. Mva.
Kr. 30 116,-
37 645,- Inkl. Mva.
Kr. 23 476,-
29 345,- Inkl. Mva.
Kr. 14 154,-
17 692,- Inkl. Mva.
Kr. 862,-
1 078,- Inkl. Mva.
Kr. 29 126,-
36 408,- Inkl. Mva.
Kr. 15 323,-
19 154,- Inkl. Mva.
Kr. 10 154,-
12 693,- Inkl. Mva.
Kr. 21 276,-
26 595,- Inkl. Mva.
Kr. 6 843,-
8 554,- Inkl. Mva.
Kr. 31 108,-
38 885,- Inkl. Mva.
Kr. 15 942,-
19 927,- Inkl. Mva.
Kr. 14 356,-
17 945,- Inkl. Mva.
Kr. 21 962,-
27 452,- Inkl. Mva.
Kr. 19 880,-
24 850,- Inkl. Mva.
Kr. 34 300,-
42 875,- Inkl. Mva.
Kr. 1 937,-
2 421,- Inkl. Mva.
Kr. 18 401,-
23 001,- Inkl. Mva.
Kr. 10 202,-
12 752,- Inkl. Mva.
Kr. 32 874,-
41 093,- Inkl. Mva.
Kr. 4 706,-
5 882,- Inkl. Mva.
Kr. 26 014,-
32 518,- Inkl. Mva.
Kr. 11 842,-
14 802,- Inkl. Mva.
Kr. 20 842,-
26 053,- Inkl. Mva.
Kr. 18 482,-
23 103,- Inkl. Mva.
Kr. 24 542,-
30 677,- Inkl. Mva.
Kr. 29 342,-
36 678,- Inkl. Mva.
Kr. 18 691,-
23 364,- Inkl. Mva.
Kr. 34 208,-
42 760,- Inkl. Mva.
Kr. 20 243,-
25 304,- Inkl. Mva.
Kr. 29 748,-
37 185,- Inkl. Mva.
Kr. 22 868,-
28 585,- Inkl. Mva.
Kr. 9 029,-
11 286,- Inkl. Mva.
Kr. 2 196,-
2 745,- Inkl. Mva.
Kr. 16 454,-
20 567,- Inkl. Mva.
Kr. 7 059,-
8 824,- Inkl. Mva.
Kr. 12 454,-
15 568,- Inkl. Mva.
Kr. 12 173,-
15 216,- Inkl. Mva.
Kr. 23 756,-
29 695,- Inkl. Mva.
Kr. 1 719,-
2 149,- Inkl. Mva.
Kr. 15 981,-
19 976,- Inkl. Mva.
Kr. 20 659,-
25 824,- Inkl. Mva.
Kr. 18 918,-
23 647,- Inkl. Mva.
Kr. 21 843,-
27 304,- Inkl. Mva.
Kr. 11 832,-
14 790,- Inkl. Mva.
Kr. 12 387,-
15 484,- Inkl. Mva.
Kr. 18 498,-
23 122,- Inkl. Mva.
Kr. 34 665,-
43 331,- Inkl. Mva.
Kr. 23 762,-
29 703,- Inkl. Mva.
Kr. 12 796,-
15 995,- Inkl. Mva.
Kr. 17 857,-
22 321,- Inkl. Mva.
Kr. 28 142,-
35 177,- Inkl. Mva.
Kr. 25 110,-
31 387,- Inkl. Mva.
Kr. 26 160,-
32 700,- Inkl. Mva.
Kr. 2 285,-
2 856,- Inkl. Mva.
Kr. 6 288,-
7 860,- Inkl. Mva.
Kr. 12 146,-
15 183,- Inkl. Mva.
Kr. 17 214,-
21 517,- Inkl. Mva.
Kr. 7 736,-
9 670,- Inkl. Mva.
Kr. 26 097,-
32 621,- Inkl. Mva.
Kr. 20 122,-
25 153,- Inkl. Mva.
Kr. 2 742,-
3 428,- Inkl. Mva.
Kr. 6 035,-
7 544,- Inkl. Mva.
Kr. 30 358,-
37 948,- Inkl. Mva.
Kr. 3 391,-
4 239,- Inkl. Mva.
Kr. 1 850,-
2 312,- Inkl. Mva.
Kr. 19 225,-
24 031,- Inkl. Mva.
Kr. 10 197,-
12 746,- Inkl. Mva.
Kr. 12 928,-
16 160,- Inkl. Mva.
Kr. 32 426,-
40 532,- Inkl. Mva.
Kr. 7 836,-
9 795,- Inkl. Mva.
Kr. 11 905,-
14 881,- Inkl. Mva.
Kr. 8 422,-
10 528,- Inkl. Mva.
Kr. 34 007,-
42 509,- Inkl. Mva.
Kr. 23 661,-
29 576,- Inkl. Mva.
Kr. 11 543,-
14 429,- Inkl. Mva.
Kr. 8 634,-
10 793,- Inkl. Mva.
Kr. 17 584,-
21 980,- Inkl. Mva.
Kr. 21 456,-
26 820,- Inkl. Mva.
Kr. 27 110,-
33 887,- Inkl. Mva.
Kr. 25 390,-
31 737,- Inkl. Mva.
Kr. 12 620,-
15 775,- Inkl. Mva.
Kr. 16 331,-
20 414,- Inkl. Mva.
Kr. 6 138,-
7 672,- Inkl. Mva.
Kr. 28 245,-
35 306,- Inkl. Mva.
Kr. 2 034,-
2 542,- Inkl. Mva.
Kr. 21 320,-
26 650,- Inkl. Mva.
Kr. 9 172,-
11 465,- Inkl. Mva.
Kr. 1 297,-
1 621,- Inkl. Mva.
Selges kun til bedrifter
Kr. 29 440,-
36 800,- Inkl. Mva.
Kr. 13 158,-
16 448,- Inkl. Mva.
Kr. 11 434,-
14 293,- Inkl. Mva.
Kr. 13 895,-
17 369,- Inkl. Mva.
Kr. 32 508,-
40 635,- Inkl. Mva.
Kr. 11 906,-
14 882,- Inkl. Mva.
Kr. 24 030,-
30 038,- Inkl. Mva.
Kr. 17 850,-
22 312,- Inkl. Mva.
Kr. 25 338,-
31 672,- Inkl. Mva.
Kr. 1 961,-
2 451,- Inkl. Mva.
Kr. 5 109,-
6 386,- Inkl. Mva.
Kr. 24 279,-
30 349,- Inkl. Mva.
Kr. 30 354,-
37 942,- Inkl. Mva.
Kr. 21 130,-
26 413,- Inkl. Mva.
Kr. 31 098,-
38 873,- Inkl. Mva.
Kr. 8 132,-
10 165,- Inkl. Mva.
Kr. 13 884,-
17 355,- Inkl. Mva.
Kr. 30 598,-
38 247,- Inkl. Mva.
Kr. 8 968,-
11 210,- Inkl. Mva.
Kr. 33 893,-
42 366,- Inkl. Mva.
Kr. 26 750,-
33 438,- Inkl. Mva.
Kr. 20 298,-
25 373,- Inkl. Mva.
Kr. 15 038,-
18 798,- Inkl. Mva.
Kr. 1 662,-
2 077,- Inkl. Mva.
Kr. 17 414,-
21 767,- Inkl. Mva.
Kr. 13 816,-
17 270,- Inkl. Mva.
Kr. 10 403,-
13 004,- Inkl. Mva.
Kr. 12 076,-
15 095,- Inkl. Mva.
Kr. 28 578,-
35 722,- Inkl. Mva.
Kr. 21 419,-
26 774,- Inkl. Mva.
Kr. 13 507,-
16 884,- Inkl. Mva.
Kr. 8 151,-
10 189,- Inkl. Mva.
Kr. 5 637,-
7 046,- Inkl. Mva.
Kr. 13 544,-
16 930,- Inkl. Mva.
Kr. 5 005,-
6 256,- Inkl. Mva.
Kr. 20 742,-
25 927,- Inkl. Mva.
Kr. 17 744,-
22 180,- Inkl. Mva.
Kr. 23 413,-
29 266,- Inkl. Mva.
Kr. 2 686,-
3 358,- Inkl. Mva.
Kr. 866,-
1 083,- Inkl. Mva.
Kr. 11 951,-
14 939,- Inkl. Mva.
Kr. 1 143,-
1 429,- Inkl. Mva.
Kr. 18 046,-
22 558,- Inkl. Mva.
Kr. 3 790,-
4 738,- Inkl. Mva.
Kr. 28 558,-
35 698,- Inkl. Mva.
Kr. 32 946,-
41 183,- Inkl. Mva.
Kr. 20 072,-
25 090,- Inkl. Mva.
Kr. 6 982,-
8 728,- Inkl. Mva.
Kr. 23 751,-
29 689,- Inkl. Mva.
Kr. 20 552,-
25 690,- Inkl. Mva.
Kr. 8 974,-
11 218,- Inkl. Mva.
Kr. 5 854,-
7 318,- Inkl. Mva.
Kr. 2 127,-
2 659,- Inkl. Mva.
Kr. 1 739,-
2 174,- Inkl. Mva.
Kr. 26 841,-
33 551,- Inkl. Mva.
Kr. 4 131,-
5 164,- Inkl. Mva.
Kr. 7 842,-
9 803,- Inkl. Mva.
Kr. 25 443,-
31 804,- Inkl. Mva.
Kr. 17 966,-
22 458,- Inkl. Mva.
Kr. 10 310,-
12 887,- Inkl. Mva.
Kr. 22 203,-
27 754,- Inkl. Mva.
Kr. 11 676,-
14 595,- Inkl. Mva.
Kr. 11 214,-
14 017,- Inkl. Mva.
Kr. 874,-
1 092,- Inkl. Mva.
Kr. 7 950,-
9 938,- Inkl. Mva.
Kr. 14 380,-
17 975,- Inkl. Mva.
Kr. 15 154,-
18 942,- Inkl. Mva.
Kr. 11 641,-
14 551,- Inkl. Mva.
Kr. 20 197,-
25 246,- Inkl. Mva.
Kr. 11 837,-
14 796,- Inkl. Mva.
Kr. 951,-
1 189,- Inkl. Mva.
Kr. 4 981,-
6 226,- Inkl. Mva.
Kr. 3 878,-
4 847,- Inkl. Mva.
Kr. 1 938,-
2 422,- Inkl. Mva.
Kr. 5 939,-
7 424,- Inkl. Mva.
Kr. 28 460,-
35 575,- Inkl. Mva.
Kr. 14 042,-
17 553,- Inkl. Mva.
Kr. 13 020,-
16 275,- Inkl. Mva.
Kr. 18 781,-
23 476,- Inkl. Mva.
Kr. 24 450,-
30 562,- Inkl. Mva.
Kr. 10 994,-
13 743,- Inkl. Mva.
Kr. 9 957,-
12 446,- Inkl. Mva.
Kr. 32 250,-
40 312,- Inkl. Mva.
Kr. 34 331,-
42 914,- Inkl. Mva.
Kr. 15 942,-
19 927,- Inkl. Mva.
Kr. 13 554,-
16 943,- Inkl. Mva.
Kr. 6 156,-
7 695,- Inkl. Mva.
Kr. 23 455,-
29 319,- Inkl. Mva.
Kr. 29 077,-
36 346,- Inkl. Mva.
Kr. 8 798,-
10 998,- Inkl. Mva.
Kr. 5 778,-
7 222,- Inkl. Mva.
Kr. 18 524,-
23 155,- Inkl. Mva.
Kr. 22 750,-
28 437,- Inkl. Mva.
Kr. 3 488,-
4 360,- Inkl. Mva.
Kr. 19 927,-
24 909,- Inkl. Mva.
Kr. 18 698,-
23 373,- Inkl. Mva.
Kr. 27 148,-
33 935,- Inkl. Mva.
Kr. 6 438,-
8 048,- Inkl. Mva.
Kr. 16 890,-
21 112,- Inkl. Mva.
Kr. 9 830,-
12 287,- Inkl. Mva.
Kr. 13 579,-
16 974,- Inkl. Mva.
Kr. 18 878,-
23 597,- Inkl. Mva.
Kr. 16 930,-
21 162,- Inkl. Mva.
Kr. 10 526,-
13 157,- Inkl. Mva.
Kr. 20 483,-
25 604,- Inkl. Mva.
Kr. 14 166,-
17 708,- Inkl. Mva.
Kr. 20 367,-
25 459,- Inkl. Mva.
Kr. 28 114,-
35 143,- Inkl. Mva.
Kr. 11 731,-
14 664,- Inkl. Mva.
Kr. 5 894,-
7 367,- Inkl. Mva.
Kr. 16 751,-
20 939,- Inkl. Mva.
Kr. 14 432,-
18 040,- Inkl. Mva.
Kr. 27 206,-
34 007,- Inkl. Mva.
Kr. 15 738,-
19 672,- Inkl. Mva.
Kr. 27 677,-
34 596,- Inkl. Mva.
Kr. 15 466,-
19 333,- Inkl. Mva.
Kr. 5 781,-
7 226,- Inkl. Mva.
Kr. 7 633,-
9 541,- Inkl. Mva.
Kr. 27 754,-
34 692,- Inkl. Mva.
Kr. 12 387,-
15 484,- Inkl. Mva.
Kr. 2 212,-
2 765,- Inkl. Mva.
Kr. 17 922,-
22 402,- Inkl. Mva.
Kr. 8 415,-
10 519,- Inkl. Mva.
Kr. 12 222,-
15 278,- Inkl. Mva.
Kr. 10 155,-
12 694,- Inkl. Mva.
Kr. 7 102,-
8 878,- Inkl. Mva.
Kr. 12 951,-
16 189,- Inkl. Mva.
Kr. 26 750,-
33 438,- Inkl. Mva.
Kr. 21 088,-
26 360,- Inkl. Mva.
Kr. 20 578,-
25 722,- Inkl. Mva.
Kr. 3 858,-
4 822,- Inkl. Mva.
Kr. 7 557,-
9 446,- Inkl. Mva.
Kr. 11 668,-
14 585,- Inkl. Mva.
Kr. 12 133,-
15 166,- Inkl. Mva.
Kr. 24 663,-
30 829,- Inkl. Mva.
Kr. 29 428,-
36 785,- Inkl. Mva.
Kr. 2 504,-
3 130,- Inkl. Mva.
Kr. 31 008,-
38 760,- Inkl. Mva.
Kr. 15 604,-
19 505,- Inkl. Mva.
Kr. 22 996,-
28 745,- Inkl. Mva.
Kr. 2 942,-
3 677,- Inkl. Mva.
Kr. 12 867,-
16 084,- Inkl. Mva.
Kr. 9 714,-
12 143,- Inkl. Mva.
Kr. 18 414,-
23 018,- Inkl. Mva.
Kr. 12 139,-
15 174,- Inkl. Mva.
Kr. 2 214,-
2 768,- Inkl. Mva.
Kr. 6 100,-
7 625,- Inkl. Mva.
Kr. 19 662,-
24 578,- Inkl. Mva.
Kr. 15 889,-
19 861,- Inkl. Mva.
Kr. 9 237,-
11 546,- Inkl. Mva.
Kr. 14 773,-
18 466,- Inkl. Mva.
Kr. 27 904,-
34 880,- Inkl. Mva.
Kr. 13 104,-
16 380,- Inkl. Mva.
Kr. 17 508,-
21 885,- Inkl. Mva.
Kr. 14 271,-
17 839,- Inkl. Mva.
Kr. 19 874,-
24 842,- Inkl. Mva.
Kr. 18 716,-
23 395,- Inkl. Mva.
Kr. 11 893,-
14 866,- Inkl. Mva.
Kr. 28 918,-
36 148,- Inkl. Mva.
Kr. 25 966,-
32 458,- Inkl. Mva.
Kr. 21 632,-
27 040,- Inkl. Mva.
Kr. 1 015,-
1 269,- Inkl. Mva.
Kr. 22 019,-
27 524,- Inkl. Mva.
Kr. 658,-
822,- Inkl. Mva.
Kr. 12 906,-
16 132,- Inkl. Mva.
Kr. 7 334,-
9 167,- Inkl. Mva.
Kr. 29 646,-
37 058,- Inkl. Mva.
Kr. 6 905,-
8 631,- Inkl. Mva.
Kr. 10 451,-
13 064,- Inkl. Mva.
Kr. 32 599,-
40 749,- Inkl. Mva.
Kr. 23 622,-
29 527,- Inkl. Mva.
Kr. 24 693,-
30 866,- Inkl. Mva.
Kr. 953,-
1 191,- Inkl. Mva.
Kr. 19 384,-
24 230,- Inkl. Mva.
Kr. 2 527,-
3 159,- Inkl. Mva.
Kr. 9 872,-
12 340,- Inkl. Mva.
Kr. 3 677,-
4 596,- Inkl. Mva.
Kr. 26 566,-
33 207,- Inkl. Mva.
Kr. 20 407,-
25 509,- Inkl. Mva.
Kr. 6 724,-
8 405,- Inkl. Mva.
Kr. 11 793,-
14 741,- Inkl. Mva.
Kr. 17 147,-
21 434,- Inkl. Mva.
Kr. 31 291,-
39 114,- Inkl. Mva.
Kr. 15 474,-
19 342,- Inkl. Mva.
Kr. 28 558,-
35 698,- Inkl. Mva.
Kr. 32 305,-
40 381,- Inkl. Mva.
Kr. 14 225,-
17 781,- Inkl. Mva.
Kr. 10 302,-
12 878,- Inkl. Mva.
Kr. 18 878,-
23 597,- Inkl. Mva.
Kr. 11 249,-
14 061,- Inkl. Mva.
Kr. 17 722,-
22 153,- Inkl. Mva.
Kr. 18 549,-
23 186,- Inkl. Mva.
Kr. 10 581,-
13 226,- Inkl. Mva.
Kr. 30 322,-
37 902,- Inkl. Mva.
Kr. 13 489,-
16 861,- Inkl. Mva.
Kr. 11 330,-
14 163,- Inkl. Mva.
Kr. 12 425,-
15 531,- Inkl. Mva.
Kr. 22 781,-
28 476,- Inkl. Mva.
Kr. 6 125,-
7 656,- Inkl. Mva.
Kr. 19 424,-
24 280,- Inkl. Mva.
Kr. 17 752,-
22 190,- Inkl. Mva.
Kr. 32 587,-
40 734,- Inkl. Mva.
Kr. 14 724,-
18 405,- Inkl. Mva.
Kr. 20 169,-
25 211,- Inkl. Mva.
Kr. 30 981,-
38 726,- Inkl. Mva.
Kr. 9 635,-
12 044,- Inkl. Mva.
Kr. 12 203,-
15 254,- Inkl. Mva.
Kr. 1 253,-
1 566,- Inkl. Mva.
Kr. 27 485,-
34 356,- Inkl. Mva.
Kr. 30 099,-
37 624,- Inkl. Mva.
Kr. 29 083,-
36 354,- Inkl. Mva.
Kr. 34 681,-
43 351,- Inkl. Mva.
Kr. 16 802,-
21 002,- Inkl. Mva.
Kr. 2 666,-
3 332,- Inkl. Mva.
Kr. 8 497,-
10 621,- Inkl. Mva.
Kr. 23 120,-
28 900,- Inkl. Mva.
Kr. 15 107,-
18 884,- Inkl. Mva.
Kr. 12 086,-
15 108,- Inkl. Mva.
Kr. 29 561,-
36 951,- Inkl. Mva.
Kr. 14 906,-
18 632,- Inkl. Mva.
Kr. 32 310,-
40 387,- Inkl. Mva.
Kr. 5 293,-
6 616,- Inkl. Mva.
Kr. 15 671,-
19 589,- Inkl. Mva.
Kr. 13 365,-
16 706,- Inkl. Mva.
Kr. 11 250,-
14 062,- Inkl. Mva.
Kr. 25 606,-
32 008,- Inkl. Mva.
Kr. 21 350,-
26 688,- Inkl. Mva.
Kr. 28 978,-
36 222,- Inkl. Mva.
Kr. 5 833,-
7 291,- Inkl. Mva.
Kr. 15 378,-
19 223,- Inkl. Mva.
Kr. 33 658,-
42 072,- Inkl. Mva.
Kr. 1 881,-
2 351,- Inkl. Mva.
Kr. 11 634,-
14 543,- Inkl. Mva.
Kr. 6 328,-
7 910,- Inkl. Mva.
Kr. 6 598,-
8 247,- Inkl. Mva.
Kr. 15 454,-
19 318,- Inkl. Mva.
Kr. 18 718,-
23 398,- Inkl. Mva.
Kr. 421,-
526,- Inkl. Mva.
Kr. 28 726,-
35 908,- Inkl. Mva.
Kr. 13 093,-
16 366,- Inkl. Mva.
Kr. 8 062,-
10 078,- Inkl. Mva.
Kr. 1 868,-
2 335,- Inkl. Mva.
Kr. 7 694,-
9 617,- Inkl. Mva.
Kr. 21 345,-
26 681,- Inkl. Mva.
Kr. 13 830,-
17 288,- Inkl. Mva.
Kr. 24 149,-
30 186,- Inkl. Mva.
Kr. 33 004,-
41 255,- Inkl. Mva.
Kr. 2 974,-
3 717,- Inkl. Mva.
Kr. 16 094,-
20 118,- Inkl. Mva.
Kr. 11 422,-
14 278,- Inkl. Mva.
Kr. 21 771,-
27 214,- Inkl. Mva.
Kr. 30 046,-
37 558,- Inkl. Mva.
Kr. 27 093,-
33 866,- Inkl. Mva.
Kr. 3 212,-
4 015,- Inkl. Mva.
Kr. 21 148,-
26 435,- Inkl. Mva.
Kr. 32 466,-
40 583,- Inkl. Mva.
Kr. 31 860,-
39 825,- Inkl. Mva.
Kr. 15 018,-
18 773,- Inkl. Mva.
Kr. 16 938,-
21 173,- Inkl. Mva.
Kr. 19 131,-
23 914,- Inkl. Mva.
Kr. 10 224,-
12 780,- Inkl. Mva.
Kr. 26 185,-
32 731,- Inkl. Mva.
Kr. 5 323,-
6 654,- Inkl. Mva.
Kr. 14 355,-
17 944,- Inkl. Mva.
Kr. 5 576,-
6 970,- Inkl. Mva.
Kr. 32 810,-
41 013,- Inkl. Mva.
Kr. 8 692,-
10 865,- Inkl. Mva.
Kr. 25 281,-
31 601,- Inkl. Mva.
Kr. 13 716,-
17 145,- Inkl. Mva.
Kr. 29 694,-
37 118,- Inkl. Mva.
Kr. 27 142,-
33 927,- Inkl. Mva.
Kr. 24 682,-
30 852,- Inkl. Mva.
Kr. 8 340,-
10 425,- Inkl. Mva.
Kr. 23 122,-
28 903,- Inkl. Mva.
Kr. 15 050,-
18 812,- Inkl. Mva.
Kr. 10 763,-
13 454,- Inkl. Mva.
Kr. 26 437,-
33 046,- Inkl. Mva.
Kr. 14 816,-
18 520,- Inkl. Mva.
Kr. 10 021,-
12 526,- Inkl. Mva.
Kr. 14 539,-
18 174,- Inkl. Mva.
Kr. 17 922,-
22 402,- Inkl. Mva.
Kr. 14 670,-
18 338,- Inkl. Mva.
Kr. 14 893,-
18 616,- Inkl. Mva.
Kr. 27 752,-
34 690,- Inkl. Mva.
Kr. 17 267,-
21 584,- Inkl. Mva.
Kr. 20 453,-
25 566,- Inkl. Mva.
Kr. 16 015,-
20 019,- Inkl. Mva.
Kr. 26 252,-
32 815,- Inkl. Mva.
Kr. 33 788,-
42 235,- Inkl. Mva.
Kr. 6 962,-
8 703,- Inkl. Mva.
Kr. 7 509,-
9 386,- Inkl. Mva.
Kr. 20 088,-
25 110,- Inkl. Mva.
Kr. 22 565,-
28 206,- Inkl. Mva.
Kr. 6 770,-
8 463,- Inkl. Mva.
Kr. 14 225,-
17 781,- Inkl. Mva.
Kr. 16 648,-
20 810,- Inkl. Mva.
Kr. 3 758,-
4 698,- Inkl. Mva.
Kr. 27 442,-
34 302,- Inkl. Mva.
Kr. 6 073,-
7 591,- Inkl. Mva.
Kr. 31 000,-
38 750,- Inkl. Mva.
Kr. 7 478,-
9 348,- Inkl. Mva.
Kr. 3 903,-
4 879,- Inkl. Mva.
Kr. 15 051,-
18 814,- Inkl. Mva.
Kr. 6 664,-
8 330,- Inkl. Mva.
Kr. 26 841,-
33 551,- Inkl. Mva.
Kr. 11 154,-
13 943,- Inkl. Mva.
Kr. 4 634,-
5 792,- Inkl. Mva.
Kr. 32 110,-
40 137,- Inkl. Mva.
Kr. 23 798,-
29 748,- Inkl. Mva.
Kr. 2 255,-
2 819,- Inkl. Mva.
Kr. 27 439,-
34 299,- Inkl. Mva.
Kr. 16 874,-
21 093,- Inkl. Mva.
Kr. 19 562,-
24 452,- Inkl. Mva.
Kr. 6 670,-
8 337,- Inkl. Mva.
Kr. 12 082,-
15 103,- Inkl. Mva.
Kr. 18 401,-
23 001,- Inkl. Mva.
Kr. 9 361,-
11 701,- Inkl. Mva.
Kr. 29 503,-
36 879,- Inkl. Mva.
Kr. 10 361,-
12 951,- Inkl. Mva.
Kr. 21 989,-
27 486,- Inkl. Mva.
Kr. 11 541,-
14 426,- Inkl. Mva.
Kr. 31 895,-
39 869,- Inkl. Mva.
Kr. 15 434,-
19 292,- Inkl. Mva.
Kr. 7 626,-
9 532,- Inkl. Mva.
Kr. 4 329,-
5 411,- Inkl. Mva.
Kr. 8 498,-
10 623,- Inkl. Mva.
Kr. 28 352,-
35 440,- Inkl. Mva.
Kr. 29 623,-
37 029,- Inkl. Mva.
Kr. 3 699,-
4 624,- Inkl. Mva.
Kr. 34 222,-
42 777,- Inkl. Mva.
Kr. 6 342,-
7 927,- Inkl. Mva.
Kr. 30 910,-
38 638,- Inkl. Mva.
Kr. 15 746,-
19 682,- Inkl. Mva.
Kr. 9 960,-
12 450,- Inkl. Mva.
Kr. 11 714,-
14 642,- Inkl. Mva.
Kr. 28 182,-
35 227,- Inkl. Mva.
Kr. 11 178,-
13 973,- Inkl. Mva.
Kr. 11 776,-
14 720,- Inkl. Mva.
Kr. 8 308,-
10 385,- Inkl. Mva.
Kr. 13 794,-
17 242,- Inkl. Mva.
Kr. 22 628,-
28 285,- Inkl. Mva.
Kr. 19 102,-
23 877,- Inkl. Mva.
Kr. 31 360,-
39 200,- Inkl. Mva.
Kr. 8 958,-
11 198,- Inkl. Mva.
Kr. 27 036,-
33 795,- Inkl. Mva.
Kr. 11 935,-
14 919,- Inkl. Mva.
Kr. 33 214,-
41 518,- Inkl. Mva.
Kr. 3 838,-
4 797,- Inkl. Mva.
Kr. 21 636,-
27 045,- Inkl. Mva.
Kr. 17 014,-
21 268,- Inkl. Mva.
Kr. 22 282,-
27 852,- Inkl. Mva.
Kr. 14 862,-
18 578,- Inkl. Mva.
Kr. 4 762,-
5 953,- Inkl. Mva.
Kr. 27 945,-
34 931,- Inkl. Mva.
Kr. 9 347,-
11 684,- Inkl. Mva.
Kr. 9 781,-
12 226,- Inkl. Mva.
Kr. 18 762,-
23 453,- Inkl. Mva.
Kr. 33 172,-
41 465,- Inkl. Mva.
Kr. 15 878,-
19 847,- Inkl. Mva.
Kr. 19 496,-
24 370,- Inkl. Mva.
Kr. 2 527,-
3 159,- Inkl. Mva.
Kr. 10 286,-
12 857,- Inkl. Mva.
Kr. 14 186,-
17 733,- Inkl. Mva.
Kr. 24 282,-
30 352,- Inkl. Mva.
Kr. 6 157,-
7 696,- Inkl. Mva.
Kr. 25 163,-
31 454,- Inkl. Mva.
Kr. 21 001,-
26 251,- Inkl. Mva.
Kr. 13 994,-
17 493,- Inkl. Mva.
Kr. 30 981,-
38 726,- Inkl. Mva.
Kr. 33 230,-
41 537,- Inkl. Mva.
Kr. 29 196,-
36 495,- Inkl. Mva.
Kr. 7 118,-
8 898,- Inkl. Mva.
Kr. 20 076,-
25 095,- Inkl. Mva.
Kr. 27 746,-
34 683,- Inkl. Mva.
Kr. 22 734,-
28 417,- Inkl. Mva.
Kr. 23 743,-
29 679,- Inkl. Mva.
Kr. 19 742,-
24 678,- Inkl. Mva.
Kr. 15 066,-
18 833,- Inkl. Mva.
Kr. 18 046,-
22 558,- Inkl. Mva.
Kr. 6 962,-
8 703,- Inkl. Mva.
Kr. 26 160,-
32 700,- Inkl. Mva.
Kr. 3 807,-
4 759,- Inkl. Mva.
Kr. 22 896,-
28 620,- Inkl. Mva.
Kr. 26 974,-
33 718,- Inkl. Mva.
Kr. 27 652,-
34 565,- Inkl. Mva.
Kr. 8 415,-
10 519,- Inkl. Mva.
Kr. 10 829,-
13 536,- Inkl. Mva.
Kr. 5 269,-
6 586,- Inkl. Mva.
Kr. 5 382,-
6 727,- Inkl. Mva.
Kr. 6 589,-
8 236,- Inkl. Mva.
Kr. 23 754,-
29 693,- Inkl. Mva.
Kr. 4 909,-
6 136,- Inkl. Mva.
Kr. 12 145,-
15 181,- Inkl. Mva.
Kr. 15 576,-
19 470,- Inkl. Mva.
Kr. 1 455,-
1 819,- Inkl. Mva.
Kr. 11 242,-
14 053,- Inkl. Mva.
Kr. 10 900,-
13 625,- Inkl. Mva.
Kr. 17 945,-
22 431,- Inkl. Mva.
Kr. 8 807,-
11 009,- Inkl. Mva.
Kr. 21 866,-
27 332,- Inkl. Mva.
Kr. 8 696,-
10 870,- Inkl. Mva.
Kr. 25 742,-
32 178,- Inkl. Mva.
Kr. 13 220,-
16 525,- Inkl. Mva.
Kr. 5 909,-
7 386,- Inkl. Mva.
Kr. 4 880,-
6 100,- Inkl. Mva.